Børn har rettigheder – også online

Medierådet for Børn og Unge har udarbejdet et sæt etiske retningslinjer, som digitale tjenester skal efterleve, hvis de ønsker at beskytte børn bedst muligt. De etiske retningslinjer tager afsæt i eksisterende love og konventioner, herunder FN’s Børnekonvention. 

Baggrund for de etiske retningslinjer

Færden på de digitale tjenester udsætter børn og unge for risici i form af blandt andet skadeligt og ulovligt indhold, mobning, skjult markedsføring og meget, meget mere. Samtidig benytter mange digitale tjenester svært gennemskuelige forretningsmodeller, som baserer sig på at indsamle og sælge data om brugerne. Gennem designs der fastholder og maksimerer brugernes engagement, udsætter de digitale tjenester børn og unge for risici ift. retten til privatliv og muligheden for at træffe valg på baggrund af egne behov og ønsker.

Læs mere om de etiske retningslinjer

Medierådet for Børn og Unge har i samarbejde med en lang række relevante aktører udviklet de etiske retningslinjer for digitale tjenesteudbydere for klart at vise, hvilke foranstaltninger der bør prioriteres af tech-aktørerne. Børn har ret til deltagelse, men de har i den grad også ret til sikkerhed og tryghed, når de færdes online.

Forperson for Medierådet, Miriam Michaelsen

Forskere og eksperter siger...

 • Retningslinjerne oversætter FN’s børnekonvention til konkrete designprincipper, som digitale tjenester skal efterleve for at respektere børns rettigheder, herunder retten til privatliv. 

  Jeg håber, at retningslinjerne vil virke som rettesnor for digitale tjenester og samtidig synliggøre for alle, hvilke krav man med rette kan stille til tjenester, der har børn som brugere."

  Rikke Frank, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder

 • I den fysiske verden er de fleste bekendt med det etiske ansvar for at skærme børn imod alt fra rusmidler til vold. Samme etiske kodeks har vi endnu ikke i den digitale verden, hvor børn stadig alt for ofte støder på alt fra digital mobning, hadtale til grænseoverskridende porno og ufrivillig billeddeling. Jeg håber, at Medierådet for Børn og Unges nye etiske retningslinjer vil bidrage til at vi får en debat om hvor grænserne skal gå for hvad vores børn må møde online.

  Tobias Bornakke, Formand for Nordisk Tænketank for Tech og Demokrati

 • Behovet for beskyttelse af børn i det digitale miljø er enormt, og det haster. Medierådets nye etiske retningslinjer er en vigtig brik i den bredere samfundsmæssig forpligtelse til at sikre børns rettigheder online.

  Mie Oehlenschlager, Tech and Childhood, Medl. Af Det Etiske Råd

 • Børn og unge er særligt udsatte, også i digitale miljøer. Mens vi venter på at store tech-virksomheder tager mere ansvar for deres tjenester og at ny og eksisterende lovgivning på området bliver håndhævet, så er disse etiske retningslinjer helt centrale, fordi de kan bane vej for en bedre digital fremtid for børn og unge.

  Mikkel Flyverbom, professor på CBS, formand for regeringens Ekspertgruppe om Tech-giganter og medlem af Dataetisk Råd og Digitaliseringsrådet

Akkreditering

De etiske retningslinjer er udarbejdet i samarbejde med en bred vifte af samarbejdspartnere, heriblandt:

Eksperter og forskere

Penille Kærsmose Bøegh Rasmussen
Postdoc, PhD afdeling for Pædagogisk Psykologi
Aarhus Universitet

Tobias Bornakke
Formand
Nordisk Tænketank for Tech og Demokrati

Mie Oehlenschlager
Tech and Childhood
Medlem af Det Etiske Råd

Rikke Frank
Seniorforsker
Institut for Menneskerettigheder

Sune Lehmann Jørgensen
Professor DTU Compute, Institut for Matematik og Computer Science
DTU

Mikkel Flyverbom
Professor på CBS, formand for regeringens Ekspertgruppe om Tech-giganter
Medlem af Dataetisk Råd og Digitaliseringsrådet

Christian Skettrup
Digital efterforsker og analytiker
Medlem af ekspertgruppen til udarbejdelse af et europæisk adfærdskodeks for aldersvarende design