Om Medierådet for Børn og Unge

Medierådet for Børn og Unge er nedsat af Kulturministeren og er en statsinstitution under Kulturministeriet. Medierådet fungerer som videncenter, der oplyser og rådgiver om børn og unges brug af digitale medier, herunder digital tryghed, trivsel, kompetencer og rettigheder. Det sker bl.a. i samarbejde med undervisere, forældre, myndigheder, organisationer samt børn og unge.

Gå til Medierådets hjemmeside for at læse mere om Medierådet for Børn og unge

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig Medierådet for Børn og Unges nyhedsbrev, og få nyheder om de seneste rapporter, kampagner og vejledninger fra Medierådet

Behandlingen af persondata på digitaletik.dk varetages af Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen indsamler og behandler en række personoplysninger, som vi er dataansvarlig for. Hvis vi behandler oplysninger om dig, har du særlige rettigheder og er beskyttet af databeskyttelsesforordningen og national lovgivning.

Slots- og Kulturstyrelsen er en offentlig myndighed, og vi er efter dansk ret pålagt at løse opgaverne inden for vores myndighedsområde. Dette er den primære grund til, at vi lovligt kan behandle dine personoplysninger.

Oplysninger om dig gemmes, så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning.

Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret disse særlige rettigheder:

  • Ret til at se egne personoplysninger (indsigtsret)
  • Ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (berigtigelse)
  • Ret til at få slettet oplysninger (ret til at blive glemt)
  • Ret til at vi skal begrænse behandlingen af dine oplysninger
  • Ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine oplysninger
  • Ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Du kan finde hele Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik her

Kontakt Medierådet for Børn og Unges sekretariat

Teamleder Johan Søbjerg Loller

Ønsker du at vide mere om de etiske retningslinjer?

jol@slks.dk 

+45 3374 5172