Til forældre, børn og unge

Børns digitale liv

Internettet er et stort sted. Men mange af dets brugere er stadig små. For dem udgør de sociale medier og digitale spil medier en væsentlig del af det sociale liv. Her deler, udvikler og udfolder børnene fællesskaber, nyheder, billeder, videoer, kommunikation, underholdning, kreativitet, leg og læring.  

Derfor er det vigtigt, at vi har klare linjer for de tjenester, der er beregnet til, og som tilgås af børn. Fordi det øger deres tryghed og sikkerhed online – og de etiske retningslinjer er en vigtig del af det tryghedsfundament. Børn og unge er særligt påvirkelige og udsatte i forhold til de risici, som færden på de digitale tjenester udsætter dem for – herunder blandt andet skadeligt og ulovligt indhold, mobning, skjult markedsføring, grooming og radikalisering.  

Digitale tjenesteudbydere skal derfor efterleve det nødvendige ansvar for, at børn og unge har de bedste forudsætninger for at deltage i det digitale miljø sikkert, alderssvarende og i overensstemmelse med deres rettigheder. Uanset hvilken aldersgruppe tjenesten i udgangspunktet henvender sig til. 

Alle børn og unge skal nemlig kunne deltage og blive beskyttet på samme tid. Enhver digital tjeneste, der er beregnet til eller kan tilgås af børn, skal indrettes med respekt for børns rettigheder. Digitale tjenester har et ansvar for effektiv beskyttelse af alle, der benytter deres tjeneste.

På den baggrund har Medierådet for Børn og Unge i samarbejde med en række relevante aktører på området herunder myndigheder som fx Datatilsynet, førende eksperter/forskere og en lang række organisationer udformet de etiske retningslinjer for digitale tjenester med øje for barnets bedste, som er beskrevet i FN’s børnekonvention. 

Sådan understøtter du dit barns digitale færden

Det er vigtigt, at vi som voksne er nysgerrige på børn og unges perspektiver i forhold til deres online liv. Mange børn og unge påpeger, at der er gode ting ved deres online liv, som er fedt og som beriger deres hverdag. Det er vigtigt, at vi husker det. Vi voksne skal være nysgerrige og støttende, når vi taler med børn og unges om deres digitale liv. Men når det er sagt så er der områder ved det digitale liv som er bekymrende og som er voksnes ansvar at hjælpe børn og unge med.

De etiske retningslinjer

Digitale tjenester skal efterleve de etiske retningslinjer, hvis de ønsker at beskytte børn bedst muligt. 

Læs mere om de etiske retningslinjer

Genvej – til dit barns digitale liv

Find inspiration, konkrete råd og viden om børn og unges digitale liv, så du kan understøtte dit barns digitale færden bedst muligt.

Gå til Genvej

Kontakt Medierådet for Børn og Unges sekretariat

Teamleder Johan Søbjerg Loller

Ønsker du at vide mere om de etiske retningslinjer?

jol@slks.dk 

+45 3374 5172

Hvad betyder de etiske retningslinjer for børn og unge?

Børn er børn – og børn skal kunne navigere trygt i digitale miljøer. I dag er børns online deltagelse forbundet med mange risici, der krænker børns rettigheder. Derfor har Medierådet for Børn og Unge udviklet de etiske retningslinjer for digitale tjenester for netop at tydeliggøre, hvordan digitale tjenester skal indrettes med respekt for børns rettigheder. 

Det er en nødvendig indsats, der vil stille klare krav til digitale tjenester om beskyttelse, ansvarlighed og transparens. De etiske retningslinjer skal styrke den digitale dannelse i samfundet, så børn og unge, forældre og fagpersoner kan navigere reflekteret i de digitale miljøer. De skal skabe større bevidsthed om udfordringer og risici, og skærpe fokus på, hvor der skal sættes ind for at sikre tryghed og trivsel online. De etiske retningslinjer er dermed en vigtig del af det tryghedsfundament for børn og unges digitale færden, der skal sikre, at både børn, unge og forældre kan føle sig trygge i deres brug og færden her.