Til digitale tjenesteudbydere

Hvad er de etiske retningslinjer?

Medierådet for Børn og Unge blev stillet til opgave af S-regeringen i 2021 at udvikle et kodeks med etiske retningslinjer for digitale tjenester, som i særlig grad anvendes af børn og unge. Det fremgår af den daværende regerings udspil om ”sociale mediers ansvar – skærpede krav til sociale medier og digital dannelse af børn og unge” fra august 2021.

Udformningen og den efterfølgende implementering af de etiske retningslinjer er nødvendigt, da mange af de tjenester, hvor børn og unge færdes dagligt, ikke nødvendigvis er indrettet med hensyn til børns rettigheder og generelle sikkerhed. Af den årsag er der blandt andet stor risiko for, at de udsættes for skadeligt og ulovligt indhold, adfærd, kontakt og forbrug. Men børn har særlige rettigheder, jf. FN's Børnekonvention, hvorfor det er en skærpende omstændighed, når børn er en del af en tjenestes brugergruppe. 

De etiske retningslinjer for digitale tjenester tager udgangspunkt i børns rettigheder på digitale tjenester, og skal ses som et supplement til dansk og international ret, idet de tilføjer perspektiver, som yderligere vil sikre børns digitale deltagelse. Medierådets etiske retningslinjer for digitale tjenester tager afsæt i børns rettigheder, som er nedfældet i en række konventioner mv. som bl.a. FN’s Børnekonvention, FN’s General Comment 25 om børns rettigheder i digitale miljøer, samt Age Appropriate Design Code (AADC) og lovgivning som fx forordningen om digitale tjenester (DSA), databeskyttelsesforordningen (GDPR) og direktiv om audiovisuelle medietjenester (AVMS).

Medierådets etiske retningslinjer indeholder en række principper for design og brugerflade, som digitale tjenesteudbydere skal efterleve for at påtage sig det nødvendige ansvar for, at børn og unge har de bedste forudsætninger for at deltage sikkert, alderssvarende og i overensstemmelse med deres rettigheder. Retningslinjerne skal dermed understøtte digitale oplevelser, der beskytter børn og unge mod risici, som færden på de digitale tjenester udsætter dem for – herunder blandt andet skadeligt og ulovligt indhold, mobning, skjult markedsføring, grooming og radikalisering.

Hvad dækker ”digitale tjenesteudbydere” over?

De etiske retningslinjer målretter sig digitale tjenester i Danmark, der har børn og unge som en del af sin brugergruppe. De etiske retningslinjer henvender sig dermed til både danske og internationale tjenester, der anvendes af danskere under 18 år og er således ikke afgrænset til tjenesters erklærede målgruppe. Denne aldersgrænse kan dog i praksis let omgås i dag grundet manglende verificering. 

Retningslinjerne er rettet mod og udformet med fokus på såkaldte online platforme ofte også omtalt som ’sociale medier’. Karakteristisk for disse er, at de tilbyder besøgende at oprette og udforske profiler samt dele indhold.

Desuden er de etiske retningslinjer rettet mod digitale spiltjenester, der har børn og unge som brugergruppe, idet en række digitale spil og spilplatforme har karakter af at være sociale medier, der giver mulighed for at dele meddelelser, udforske andre spilleres profiler m.v. Samtidig udgør disse tjenester en stadigt større del af børns digitale brug, hvorfor det er vigtigt, at de også er sikre, alderssvarende og i overensstemmelse med børns rettigheder. Tjenestetyperne overlapper således i praksis, og de etiske retningslinjer omfatter dermed alle de tjenester, der er relevante i relation til børns sociale mediebrug.

Læs Regeringens ekspertgruppes anbefalinger til demokratisk kontrol med tech-giganternes forretningsmodeller

Efterlevelse af retningslinjerne

Digitale tjenester har et ansvar for effektiv beskyttelse af alle, der anvender deres tjeneste. Derfor forventes det, at enhver digital tjeneste, der er beregnet til eller kan tilgås af børn, sikrer, at tjenesten indrettes med respekt for børns rettigheder. Vi opfordrer til, at digitale tjenester aktivt indretter, løbende vurderer og tilpasser tjenesten med udgangspunkt i barnets bedste og Medierådet for Børn og Unges etiske retningslinjer. 

Det er de digitale tjenesters eget ansvar at sikre efterlevelsen af retningslinjerne, men Medierådet for Børn og Unge går gerne i dialog med tjenesterne med henblik på at sikre etisk ansvarlige løsninger.

De etiske retningslinjer

Digitale tjenester skal efterleve de etiske retningslinjer, hvis de ønsker at beskytte børn bedst muligt. 

Læs mere om de etiske retningslinjer

Kontakt Medierådet for Børn og Unges sekretariat

Teamleder Johan Søbjerg Loller

Ønsker du at vide mere om de etiske retningslinjer?

jol@slks.dk 

+45 3374 5172